Nært nabofellesskap i naturlige omgivelser

Havblikk Sirevåg ligger flott til i Sirevåg havn, på en liten høyde over Nygårdsida, vest for Kråhagen. Boligfeltet er totalt på 9,5 dekar, og vil gi plass til 13 utsiktsboliger. Tomtene varierer i størrelser fra snaut 400 kvm til ca 600 kvm. Hver enkelt tomt og bolig er tilpasset terrenget slik at man får optimale sol- og utsiktsforhold.

Utearealene i boligfeltet vil bli grovt opparbeidet, og grøntområder vil bli planert med mold.
Det blir asfaltert vei frem til boligene. I dag finnes lekeplass, ballbane og skatepark 300 meter unna, og det skal i tillegg opparbeides egen lekeplass for boligfeltet. Båtopptrekk finnes i havna, like i nærheten.

Her blir det et godt og nært nabofellesskap, samtidig som du har uberørt natur rett utenfor stuedøren: Et vidstrakt og småkupert terreng med fjellknauser som inviterer til turer og lek.

I tomteoversikten under er det boliger 6 til 8 som vi legger ut for salg nå i første omgang (klikk her og se på YouTube).